Aktualności

Komornicy Sądowi Andrzej Kulągowski, Michał Patynowski oraz Aleksandra Rudzka-Natanek zawiadamiają, iż elektroniczne ogłoszenia o licytacjach komorniczych zamieszczane są przez nich jedynie na stronach internetowych:

www.licytacje.komornik.pl
www.komornik-warszawa.com.pl.

Komornicy Andrzej Kulągowski, Michał Patynowski oraz Aleksandra Rudzka-Natanek nie ponoszą odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych na innych stronach internetowych.

W związku z pojawiającymi się informacjami o fałszywych ogłoszeniach o licytacjach komorniczych pod rozwagę zainteresowanych przedkłada się możliwość weryfikowania (potwierdzenia autentyczności) ogłoszeń zamieszczanych na innych stronach internetowych z ogłoszeniami zamieszczonymi na stronach: www.licytacje.komornik.pl, www.komornik-warszawa.com.pl. bądź telefonicznie.

W dniach 2 maja oraz 20 czerwca 2014r. kancelaria bedzie nieczynna. Interesantów zapraszamy w innym terminie.

Nieruchomości

Lokal mieszkalny o powierzchni 46,85m2

Adres: 
ul. Promyka Kazimierza 1/16
01-604 Warszawa
Miejsce licytacji: 
Budynek Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, ul. Kocjana Antoniego 3 sala 1144
Cena wywołania: 
228 003.33zł
Data licytacji: 
2015-01-13 - 15:00

Ruchomości