Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie 
Andrzej Kulągowski
ul. Broniewskiego 59A, 01-865 Warszawa
warszawa17@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie 
Michał Patynowski
ul. Broniewskiego 59A, 01-865 Warszawa
warszawa6@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie 
Aleksandra Rudzka-Natanek
ul. Broniewskiego 59A, 01-865 Warszawa
aleksandra.rudzka@komornik-warszawa.com.pl

ul. Broniewskiego 59A
01-865 Warszawa

22 498-96-96 - sekretariat
22 839-71-25 - sekretariat
22 423-11-42 - sprawy alimentacyjne (Kmp)
22 423-13-50 - sprawy należności Skarbu Państwa (Kms)
501-235-955 - sprawy egzekucji z nieruchomości
22 423-11-43 - pozostałe sprawy (sprawy Km)
22 423-13-49 - pozostałe sprawy (sprawy Km)
512-043-709 - numer dodatkowy

Pod wyżej wymienionymi numerami telefonów rozmowy przyjmowane będą codziennie w godzinach 12:00-14:00.

Kontakt z Komornikiem możliwy jest także za pomocą faxu: 0-22 869-47-92, a także drogą e-mail:

Stosownie do art. 18.1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji interesanci przyjmowani są w czwartki w godzinach 9.00-17.00.

konto komornika A. Kulągowskiego PKO BP S.A. II O. Centrum w Warszawie 
07 1020 1026 0000 1802 0023 5929

konto komornika M. Patynowskiego  PKO BP S.A. XV O. Warszawa 
48 1020 1156 0000 7202 0048 2117

konto komornika A. Rudzkiej-Natanek PKO BP S.A.
39 1020 1042 0000 8502 0299 4705

Dojazd tramwajami: 22, 28, 33, 35 (przystanek Duracza) oraz autobusami: 103, 114, 122, 180, 197, 303, 409 (przystanki Duracza, Rudnickiego lub Kochanowskiego).