Kalendarz

Telefony

Stosownie do art. 18.1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji interesanci przyjmowani są dwa razy w tygodniu:

poniedziałki: 15.00-18.00
czwartki: 9.00-12.00

Kasa kancelarii czynna:
poniedziałek 9:00-18:00
wtorek - piątek 9:00-17:00

Jesteś w: Kontakt

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie
Andrzej Kulągowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie
Michał Patynowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie
Aleksandra Rudzka

ul. Broniewskiego 59A
01-865 Warszawa

22 498-96-96 - sekretariat
22 839-71-25 - sekretariat
22 423-11-42 - sprawy alimentacyjne (Kmp)
22 423-13-50 - sprawy należności Skarbu Państwa (Kms)
22 394-51-49 - sprawy egzekucji z nieruchomości
22 423-11-43 - pozostałe sprawy (sprawy Km)
22 423-13-49 - pozostałe sprawy (sprawy Km)

Pod wyżej wymienionymi numerami telefonów rozmowy przyjmowane będą codziennie w godzinach 12:00-14:00.

Kontakt z Komornikiem możliwy jest także za pomocą faxu: 0-22 869-47-92, a także drogą e-mail: warszawa6@komornik.pl,
warszawa17@komornik.pl,
aleksandra.rudzka@komornik-warszawa.com.pl

Stosownie do art. 18.1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji interesanci przyjmowani są dwa razy w tygodniu:

konto komornika A. Kulągowskiego PKO BP S.A. II O. Centrum w Warszawie
07 1020 1026 0000 1802 0023 5929

konto komornika M. Patynowskiego  PKO BP S.A. XV O. Warszawa
48 1020 1156 0000 7202 0048 2117

konto komornika A. Rudzkiej PKO BP S.A.
39 1020 1042 0000 8502 0299 4705

Informujemy, iż każdy dłużnik posiada indywidulany numer rachunku bankowego, w którym ostatnich 6 cyfr stanowi sygnaturę, pod którą prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dojazd tramwajami: 22, 28, 33, 35 (przystanek Duracza) oraz autobusami: 103, 114, 122, 180, 197, 303, 409 (przystanki Duracza, Rudnickiego lub Kochanowskiego).