Nieruchomość gruntowa powierzchni 5 740 m2 z budynkiem niemieszkalnym 35m2

Sygnatura akt: 
Km 164/20
Licytacja: 
pierwsza
Data licytacji: 
2021-07-13 - 14:00
Miejsce licytacji: 
w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 1158
Adres: 
05-092 Łomianki
Suma oszacowania: 
1 036 500.00zł
Cena wywołania: 
777 375.00zł
Rękojmia: 
103 650.00zł

Do odczytania informacji opublikowanych w postaci dokumentów PDF (Portable Document Format) należy posłużyć się darmowym programem Acrobat Reader firmy Adobe.

Program ten dostępny jest dla większości systemów operacyjnych. Najnowszą wersję programu oraz szczegółowe informacje na jego temat można znaleźć na stronach firmy Adobe - http://www.adobe.com/pl/products/reader/.