Lokal mieszkalny o powierzchni 49,30 m2

Sygnatura akt: 
Km 3913/18
Licytacja: 
pierwsza
Data licytacji: 
2021-07-28 - 12:00
Miejsce licytacji: 
w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, ul. Kocjana 3 w sali nr 1152
Adres: 
ul. Starej Baśni 14/74
01-853 Warszawa
Suma oszacowania: 
361 900.00zł
Cena wywołania: 
271 425.00zł
Rękojmia: 
36 190.00zł

Do odczytania informacji opublikowanych w postaci dokumentów PDF (Portable Document Format) należy posłużyć się darmowym programem Acrobat Reader firmy Adobe.

Program ten dostępny jest dla większości systemów operacyjnych. Najnowszą wersję programu oraz szczegółowe informacje na jego temat można znaleźć na stronach firmy Adobe - http://www.adobe.com/pl/products/reader/.