ZARZĄDZENIE Nr 324/2021 Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z dnia 06 września 2021 roku

Wyznaczam Komornika Sądowego Panią Katarzynę Pożarowską - Kępa do rozpoznawania wniosków wpływających do spraw zakończonych prowadzonych przez Komornika Sądowego działającego przy tutejszym Sądzie Andrzeja Golucha oraz jego Zastępcy Komornika Sądowego Andrzeja Kulągowskiego. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PlikRozmiar
zarz.pdf32.17 KB