Asesorzy i aplikanci

Asesorzy

Izabela Pilichowska
Wawrzyniec Bielecki

Aplikanci

Piotr Sulich
Błażej Sałyga
Weronika Pilichowska-Wrześniewska
Mariusz Lewicki
Kamil Szmidt