Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Andrzej Kulągowski
Numer konta: PKO BP S.A. II O. Centrum w Warszawie 07 1020 1026 0000 1802 0023 5929

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Michał Patynowski
Numer konta: PKO BP S.A. XV O. Warszawa 48 1020 1156 0000 7202 0048 2117

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Zoliborza w Warszawie Aleksandra Rudzka-Natanek
Numer konta: PKO BP S.A. 39 1020 1042 0000 8502 0299 4705