Właściwość

Art. 8. 1. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 5

Art. 8.5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Z wyboru
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem spraw o egzekucji z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wyłączna
Do egzekucji z nieruchomości na terenie dzielnic Żoliborz i Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, gmin Łomianki oraz Izabelin, właściwi są wyłącznie Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza.

Wykaz ulic Żoliborz.

Wykaz ulic Bielany.